Twitter

Wat wordt er gezegd over... #netcentrisch

HBB Volg ons op twitter

Contact

Postadres
HBB - Advies
Berlagelaan 5
6717 KX EDE
info@hbb-advies.nl

Home

HBB Advies, een korte introductie

“De vrijblijvendheid voorbij” was de ondertitel van het rapport van de Adviescommissie Co√∂rdinatie ICT Rampenbestrijding (ACIR) van maart 2005. Het rapport beschrijft de weg naar een effectieve multidisciplinaire informatievoorziening bij grootschalig gezamenlijk optreden in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat. Uit vele evaluaties, rapporten en het onderzoek RADAR van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) blijkt dat anno vandaag ondanks de stappen die er gezet zijn, er nog heel veel te verbeteren valt op het vlak van Operationele Informatie Voorziening. Met de introductie en implementatie van Netcentrisch Werken binnen de Veiligheidsregio’s wordt een solide basis gelegd voor het succesvol invullen van verbeteringen zoals beschreven in het ACIR rapport en kunnen de aanbevelingen uit de RADAR rapportage van de Inspectie ook worden nagevolgd. De kunst wordt om de in gang gezette verandering en verbetering na het implementatie traject vast te houden.
Binnen HBB is veel expertise op het vlak van Netcentrisch Werken en vooral ook op het vlak van veranderingstrajecten. HBB richt zich dan ook op het ondersteunen en adviseren van Veiligheidsregio’s om vorm te geven aan die verdere groei. Daarnaast wil HBB de rol oppakken om partners van de Veiligheidsregio’s te ondersteunen bij hun gedachtevorming met betrekking tot Netcentrisch Werken en waar mogelijk Veiligheidsregio’s en partners aan elkaar verbinden.
HBB ziet Netcentrisch Werken als een veranderingsproces dat zich beweegt over vier assen, namelijk; Proces, Organisatie, Techniek en bovenal Cultuur. Vanuit die gedachten biedt HBB diensten aan die de samenhang tussen de vier genoemde assen altijd voorop stelt, daar zij er van overtuigd is dat zonder die samenhang de borging van resultaten niet gegarandeerd is. Ergo met HBB krijgt u resultaten waarme u daadwerkelijk verder komt; “De vrijblijvendheid voorbij!”…….

Meer informatie

Speerpunten van HBB advies

  • Advisering en ondersteuning bij het implementeren van de Netcentrische werkwijze
  • Inrichten Informatie Management t.b.v. Besluitvormingsproces
  • Voorbereiden, begeleiden en evaluatie van oefeningen
  • Voorbereiden, begeleiden en evaluatie van evenementen
  • Productontwikkeling i.h.k.v. trainingen
  • Opleiden, Trainen en Oefenen

Laatste ingelogde locaties