Twitter

Wat wordt er gezegd over... #netcentrisch

HBB Volg ons op twitter

Contact

Postadres
HBB - Advies
Berlagelaan 5
6717 KX EDE
info@hbb-advies.nl

Opdrachtgevers

Binnen HBB is veel expertise op het vlak van Netcentrisch Werken en vooral ook op het vlak van veranderingstrajecten. HBB richt zich dan ook op het ondersteunen en adviseren van organisaties om vorm te geven aan die verandering.

HBB ziet Netcentrisch Werken als een veranderingsproces dat zich beweegt over vier assen, namelijk; Proces, Organisatie, Techniek en bovenal Cultuur. Vanuit die gedachten biedt HBB diensten aan die de samenhang tussen de vier genoemde assen altijd voorop stelt, daar zij er van overtuigd is dat zonder die samenhang de borging van resultaten niet gegarandeerd is. Ergo met HBB krijgt u resultaten waarmee u en uw organisatie daadwerkelijk verder komen; “De vrijblijvendheid voorbij!”. Van belang daarbij is wel dat de noodzakelijke verandering te allen tijde de verantwoordelijkheid is en blijft van de organisatie. HBB-Advies levert daarbij de noodzakelijk kennis en kunde om het proces te begeleiden, aan te jagen en bovenal te ondersteunen.

rijnland

Hoogheemraadschap Rijnland

Dit is een kleine omschrijving.
En dit is een nieuwe zin.

Meer informatie