Twitter

Wat wordt er gezegd over... #netcentrisch

HBB Volg ons op twitter

Contact

Postadres
HBB - Advies
Berlagelaan 5
6717 KX EDE
info@hbb-advies.nl

Hoogheemraadschap Rijnland

dit is alt

Hoogheemraadschap Rijnland

Hbb-advies ondersteunt het Hoogheemraadschap sinds september 2012 bij de invoering van Netcentrisch Werken voor haar crisisorganisatie. Het Hoogheemraadschap heeft weloverwogen gekozen voor een adoptie van de werkwijze die de veiligheidsregio’s hebben: deze vormen de belangrijkste partners voor het Hoogheemraadschap bij grote crises, en waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als je kunt meeliften op de ervaringen van de veiligheidsregio’s?

Na het ontwikkelen van een visie, het uitwerken in detail van de werkwijze werkt het Hoogheemraadschap zich op naar een volledig operationeel gebruik van de Netcentrische Werkwijze.