Twitter

Wat wordt er gezegd over... #netcentrisch

HBB Volg ons op twitter

Contact

Postadres
HBB - Advies
Berlagelaan 5
6717 KX EDE
info@hbb-advies.nl

Landelijk Project Netcentrisch Werken

Netcentrisch werken

Netcentrisch Werken heeft tot doel de veiligheidsregio’s te ondersteunen bij het invullen van het aspect informatievoorziening van het Besluit veiligheidsregio’s. Daarbij gaat het vooral om het implementeren van een werkwijze. Deze maakt het mogelijk om binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie bij opschalingsituaties snel te komen tot eenduidig en over de verschillende lagen gedeeld totaalbeeld van de situatie. Dit gedeelde totaalbeeld dient als basis voor de te nemen besluiten en de in te zetten acties.

Het verkrijgen van een actueel totaalbeeld zoals hierboven bedoeld, is niet een puur technische uitdaging. Goede informatievoorziening op basis van een actueel totaalbeeld is alleen mogelijk door rekening te houden met alle aspecten die daarbij een rol spelen: mensen, processen, techniek en sturing. Daarom richt Netcentrisch Werken in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s naast de technische realisatie van het actueel totaalbeeld, ook de benodigde werkprocessen in en worden de betrokken personen opgeleid. Tevens richt het project een organisatie in die de functionele en technische wensen beheert.