Twitter

Wat wordt er gezegd over... #netcentrisch

HBB Volg ons op twitter

Contact

Postadres
HBB - Advies
Berlagelaan 5
6717 KX EDE
info@hbb-advies.nl

Netwerk Acute Zorg Zwolle & Acutezorg Euregio

 

 

 

In navolging van de Veiligheidsregio‟s is de Acute Zorg Euregio begin 2011 in samenwerking met de Acute Zorg Regio Zwolle en het bureau HBB- Advies begonnen aan de invoering van Netcentrisch Werken voor de opgeschaalde zorg. De kern van Netcentrisch Werken zit in de herinrichting (organisatie, processen, cultuur en techniek) van het informatiemanagement waardoor gelijktijdig en over alle lagen van de crisisorganisatie heen een actueel beeld van de feitelijke (crisis)situatie ontstaat. De betrokken partners zijn de ziekenhuizen, de GGD, GGZ, ambulance diensten, de GHOR, de huisartsenposten en de huisartsen.

HBB-Advies ziet Netcentrisch werken niet als een technologische truc maar een andere manier van werken die moet resulteren in een betere en efficientere calamiteitenbestrijding. Deze werkwijze verschilt aanzienlijk met de klassieke vorm van werken waarbij gewerkt wordt via een hiërarchische structuur (informatie stromen „bottom-up‟ en de besluiten „top-down‟). Een actueel en gedeeld geneeskundig beeld voor alle ketenpartners van de calamiteit (een flitsramp, een pandemie) leidt tot meer tijd voor oordeels– en besluitvorming. Dit maakt het mogelijk dat op alle niveaus binnen de crisisor- ganisatie beter invulling gegeven kan worden aan de respectievelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

HHB-Advies verzorgt de begeleiding van het veranderingsproces dat nu plaats vindt binnen beide ROAZ regio’s. De planning is dat eind 2012 alles gereed staat om de betrokken partners van de Acute Zorg Euregio en van de Acute Zorg Regio Zwolle opgeleid en geoefend zijn in de nieuwe, door de met ondersteuning van HBB-Advies ontworpen netcentrische werkwijze voor de opgeschaalde zorg en dat vanaf begin 2013 de besluitvormingsprocessen zijn ingericht op basis van de Netcentrisch Principes.

Netcentrisch werken is een kans voor de witte kolom. Uiteindelijk kan er gewerkt worden door alle ketenpartners met hetzelfde actuele beeld van een ramp of crisis.