Twitter

Wat wordt er gezegd over... #netcentrisch

HBB Volg ons op twitter

Contact

Postadres
HBB - Advies
Berlagelaan 5
6717 KX EDE
info@hbb-advies.nl

Opleidingen

De implementatie van Netcentrisch Werken in de regio’s en landelijke fora is een ingrijpend proces van minstens een jaar. Directies nemen strategische besluiten over de inrichting van het operationele informatiemanagement, de daarmee gepaard gaande kosten voor piketten, opleidingen en trainingen voor de komende jaren.

Met de implementatie is de eerste stap gezet, organisaties hebben onder andere geïnvesteerd in een informatieorganisatie. Op Netcentrische wijze komt een betrouwbaar beeld van het incident tot stand en dit heeft zijn plaats gekregen in het besluitvomingsproces van de organisatie.

Maar hoe stelt u zeker dat deze investeringen daadwerkelijk toekomstvast zijn?

Internationale ervaring toont aan dat door het volgen van een gericht leerprogramma de inspanningen van de eerste realisatie van Netcentrisch werken hun meerwaarde tonen.

Twee zaken moeten daarbij aandacht krijgen:

▪  Borg de geleerde nieuwe vaardigheden, bied de operationele informatie managers vraagstukken en   dilemma’s aan die prikkelen tot verdieping van  hun nieuwe vaardigheden.

▪   Ontwikkel gericht vervolgstappen, beschrijf de potentie van Netcentrische Oordeelsvorming en Besluitvorming. En laat dit deel uitmaken van opleidingen en trainingen.

HBB-advies biedt ondersteuning bij het verzilveren van de gedane investeringen, door:

▪   Het borgen van de nieuwe geleerde vaardigheden van de informatiemanager, het tot stand brengen van eenduidige Beeldvorming

▪   Het voorbereiden van de operationeel leidinggevenden en informatiemanagers voor de volgende stap: Netcentrische Oordeels- en Besluitvorming.

Wat is onze aanpak?

Gezamenlijk met de informatiemanagers en de verantwoordelijke voor het kwaliteitsbeheer van het informatiemanagement in de organisatie spreken we een leerplan van een jaar af.

Het leerplan-programma bevat een mix van individuele en netwerk-georiënteerde opleidingen,  individuele coaching, e-learning, oefencarrousels voor de informatiemanagers, verrijking van reeds geplande oefeningen met informatiemanagement issues, observatie van oefeningen; evaluatie voor de informatiemanagers