Twitter

Wat wordt er gezegd over... #netcentrisch

HBB Volg ons op twitter

Contact

Postadres
HBB - Advies
Berlagelaan 5
6717 KX EDE
info@hbb-advies.nl

Wie zijn wij

Van links naar rechts Miquel Hassink (inmiddels geëmigreerd naar Canada), Lex Bubbers en Eric-Jan Broeken.

HBB-advies is een start-up van drie ervaren informatie- en organisatie adviseurs voor de OOV-sector. Onze expertise richt zich op het verbeteren van het operationeel informatiemanagement van de ketenpartners in de OOV- sector zoals waterschappen, traumacentra en andere crisisbeheersing organisaties.

Wij bieden daarvoor het volgende pakket aan:

  • ontwikkelen en implementeren van netcentrische concepten ter verbetering van het crisismanagement
  • ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige oefeningen met het accent op operationeel informatiemanagement

Onze wereldwijde ervaring bij de ingrijpende verandertrajecten die gepaard gaan met het invoeren van netcentrisch werken staat borg voor succes, wij helpen uw organisatie vooruit!

Lex Bubbers introduceerde netcentrisch werken in Nederland in 1998. Sindsdien heeft hij deze innovatieve werkwijze in de Nederlandse krijgsmacht, in het bedrijfsleven en in de OOV sector helpen realiseren.

Focus: verandermanagement, projectmanagement en conceptontwikkeling

Eric-Jan Broeken is gespecialiseerd in de implementatie van netcentrisch werken op strategisch niveau. Hij heeft de ontwikkeling van netcentrisch werken in Nederland van het begin meegemaakt en heeft een uitgebreid bestuurlijk netwerk.

Focus: conceptontwikkeling, financiële analyses en bestuurlijk verandermanagement